– Oferta edukacyjna – kierunki studiów

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie  oferuje:

  • studia I stopnia – licencjackie i inżynierskie
  • studia II stopnia – magisterskie uzupełniające
  • studia jednolite magisterskie

Kształcenie realizowane w zakresie nauk humanistycznych, ekonomicznych, medycznych i politechnicznych.

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra – zależnie od ukończonego kierunku i stopnia studiów.

Wszystkie oferowane kierunki  studiów realizowane są zgodnie z praktycznym profilem kształcenia.

Program realizowany jest w przeważającej części w formie laboratoriów, ćwiczeń, zajęć projektowych i praktycznych.

Studenci, w toku studiów,  zobowiązani są do zrealizowania 6-miesięcznych praktyk studenckich.

Jeśli masz pytania – zadzwoń!

Dziekanat:
tel. 76 832 04 21, 76 832 04 40

Rzecznik PANS w Głogowie:
tel. 76 832 04 42

Back to top