– Wyrwani z otchłani – dzień II.

Drugi dzień konferencji „Wyrwani z otchłani – wartości motywacyjne działań postpenitencjarnych i zawodowych” upłynął pod znakiem działań warsztatowych.

„Art. 164 kkw przepisy a rzeczywistość” – to warsztaty szkoleniowe dla kuratorów karnych, sędziów i pracowników zakładów karnych, które odbyły się w PANS w Głogowie. Studenci natomiast uczestniczyli w warsztatach „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w epoce ponowoczesności”. Spotkania poprowadzili: Leszek Roszczenko – koordynator warszawskiej poradni TPD oraz mgr Grażyna Stawińska – kierownik III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującej Orzeczenia w Sprawach Karnych, wykładowca PANS w Głogowie.

Dwudniowa konferencja zakończyła się rozdaniem certyfikatów uczestnictwa w wydarzeniu.

Organizatorami byłi: PANS w Głogowie oraz Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie, Miasto Głogów. Patronat honorowy sprawowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Back to top