– Pracownia Badań Regionalnych wydawnictwo PWSZ w Głogowie

Dla osób zainteresowanych historią mieszkańców ziemi głogowskiej w czasach epoki kamienia mamy wspaniałą wiadomość! Już wkrótce udostępniona zostanie publikacja książkowa, która powstała w ramach trwających blisko półtora roku prac nad projektem pn. „Ślady osadnictwa epoki kamienia w dorzeczu Rzuchowskiej Strugi”.
Ochrona zabytków archeologicznych w tak szybko zmieniającym się świecie to sprawa nadrzędna – mówi dr Krzysztof Czapla …

Back to top