– Pracownia z dofinansowaniem

logo Fundacji KGHM
Print

Fundacja KGHM Polska Miedź po raz kolejny wspiera Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie. Fundacja przyznała Uczelni darowiznę w wysokości 50 tys. złotych z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury, które doposażą laboratorium napędów przekształtnikowych.

Laboratorium napędów przekształtnikowych powstało wraz z utworzeniem nowej specjalności – elektrotechnika przemysłowa, na kierunku inżynierskim Automatyka i robotyka. Zostało wyposażone w niezbędne minimum, jednak aby zagwarantować najwyższy poziom kształcenia, konieczny jest zakup dodatkowych specjalistycznych urządzeń. Dzięki darowiźnie Fundacji laboratorium będzie w pełni wyposażone.

To właśnie w ramach specjalności elektrotechnika przemysłowa studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie komputerowego wspomagania projektowania sieci, napędów i instalacji elektrycznych oraz eksploatacji urządzeń sterujących i pomiarowych. Studia te przygotowują do pracy w różnych gałęziach gospodarki i przemysłu opartych o energię elektryczną.

Back to top