– Gaudeamus Igitur po raz 18-ty

W Teatrze im. Andreasa Gryphiusa odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie, w której uczestniczył Wiceminister Edukacji i Nauki Wojciech Murdzek.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia inauguracyjnego JM Rektor, w którym dr Katarzyna Rusak podsumowała miniony rok pracy uczelni. Po nim zgromadzeni usłyszeli tradycyjne Quod felix faustum fortunatumque sit i nastąpiła uroczysta immatrykulacja. Przedstawiciele studentów pierwszego roku wszystkich kierunków studiów złożyli ślubowanie, które odczytała Prorektor dr inż. Elżbieta Banaczyk i otrzymali symboliczne indeksy. Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, Pan Kamil Czyżewski i rozbrzmiało radosne Gaudeamus Igitur.

Po tej części uroczystości głos zabrali goście. Jako pierwszy przemawiał Wiceminister Edukacji i Nauki Pan Wojciech Murdzek, który mówił o roli  oraz o perspektywach, jakie otwierają się przed uczelniami wyższymi. Przekazał też na ręce Jej Magnificencji Rektor dr Katarzyny Rusak list Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka kierowany do całej społeczności akademickiej z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego. Następnie głos zabrali: Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak, Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz, Przewodnicząca Rady Uczelni Pani Arleta Chorąży – Dyrektor Departamentu Efektywności Zawodowej Pracowników w KGHM Polska Miedź S.A. oraz Pani Anna Szafran – Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu.

Uroczysta inauguracja była też okazją do podziękowania za cały rok pracy. Nagrody Rektora za zaangażowanie w pracę naukową i dydaktyczną oraz w działalność na rzecz uczelni otrzymało trzynastu pracowników dydaktycznych oraz dwie osoby pracujące w administracji uczelni.

Podczas corocznej uroczystości rozpoczynającej rok akademicki najlepsi absolwenci roku otrzymują nagrody za wyróżnione dyplomy oraz wyniki uzyskane w toku studiów. Chlubą uczelni są wyróżniający się studenci-absolwenci, to oni są naszymi najlepszymi ambasadorami, są naszą dumą i przyszłością – powiedziała Prorektor dr inż. Elżbieta Banaczyk i zaprosiła najlepszych absolwentów na scenę. Nagrodzeni zostali:
Pani Aneta Szlama – absolwentka kierunku Pedagogika,  studia magisterskie uzupełniające – wyróżniona praca przygotowana pod kierunkiem dra hab. Mikołaja Krasnodębskiego, opublikowana nakładem Wydawnictwa Borowiecky oraz Wydawnictwa PWSZ w Głogowie
Pani Joanna Boguszewska – absolwentka kierunku Finanse i rachunkowość, studia licencjackie – wyróżniona praca dyplomowa napisana pod kierunkiem promotora prof. Waldemara Dotkusia, zgłoszona do konkursu Agencji Rozwoju Przemysłu.
Pani Iwetta Łukaszewicz – absolwentka kierunku Pedagogika, studia licencjackie – wyróżniona praca dyplomowa, promotor pracy dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg.
Pan Łukasz Słociak – absolwent kierunku Nowe Media, studia licencjackie – celująca praca dyplomowa przygotowana pod kierunkiem dr Sławomiry Lisewskiej.
Pani Karolina Reiman – absolwentka kierunku pielęgniarstwo, studia licencjackie, wyróżniona praca dyplomowa przygotowana pod kierunkiem dr Elżbiety Garwackiej-Czachor,
Pani Honorata Olszak – absolwentka kierunku Metalurgia, studia inżynierskie – uzyskała wysokie wyniki w toku studiów, w sposób szczególny angażowała się w działalność na rzecz społeczności akademickiej.
Pan Mateusz Przesławski – absolwent kierunku Automatyka i robotyka, studia inżynierskie – wyróżniona praca dyplomowa przygotowana pod kierunkiem dr inż. Sławomira Chmielewskiego.

Uroczystość zakończył wykład inauguracyjny zatytułowany Lekcje anatomii Rembrandta, który wygłosił dr hab. Jarosław Barański, Kierownik Zakładu Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W  inauguracji uczestniczyli Magnificencje Rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni, prezesi, dyrektorzy oraz przedstawiciele organizacji i firm współpracujących z uczelnią, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, członkowie Senatu Uczelni, profesorowie, wykładowcy, pracownicy, absolwenci i studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.  Oprawę muzyczną zapewnił Chór Beati Cantores.

Więcej zdjęć w Galerii 

Back to top